Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene en juridisch bindende voorwaarden.

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “AGB”) van

  Cardioscan GmbH (hierna “verkoper” of “wij”)
  Valentinskamp 30, 20355 Hamburg, Duitsland,
  vertegenwoordigd door de bestuurders dr. Marc Weitl en Holger Weiß
  Rechtbank Hamburg, HRB 117288; Btw-nummer: DE268167789
  Tel.: +49 (0)40 30 37 23 30, e-mail: shop@cardioscan.de

  zijn geldig voor alle bestellingen op de Cardioscan webshop door consumenten of ondernemers (hierna “kopers”).

  1.2. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht, die overwegend buiten zijn handel, zaken of beroep valt (§ 13 BGB).

  1.3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De geldigheid van afwijkende, daarmee in strijd zijnde of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij wij uitdrukkelijk de geldigheid ervan zijn overeengekomen.

  1.4. De taal van de overeenkomst is Duits.

  1.5. De thans geldende algemene bepalingen kunnen op de website www.cardioscan.de gevonden en afgedrukt worden.

 • 2.1. De productbeschrijvingen en productpresentaties in de webshop verplichten de verkoper niet tot het uitgeven van een offerte en hebben geen sluiting van een overeenkomst tot gevolg. De koper wordt hier uitgenodigd om in de webshop bestellingen te doen.

  2.2. De koper kan vervolgens kosteloos producten in het virtuele winkelmandje plaatsen en voor verzending van de bindende bestelling op elk moment via het toetsenbord of de muis de invoer wijzigen of verwijderen. Door op de knop JETZT KAUFEN (nu kopen) te klikken doet de koper een bindende bestelling (§ 145 BGB) van de producten die het virtuele winkelmandje bevat.

  2.3. Nadat het koopaanbod is ingegaan, ontvangt de koper een automatische verstuurde bestelbevestiging. Deze bestelbevestiging vormt nog geen acceptatie van het koopaanbod. Door de bestelbevestiging wordt er nog geen koopovereenkomst gesloten.

  2.4. Er wordt pas een koopovereenkomst gesloten voor de bestelde producten wanneer de verkoper uitdrukkelijk verklaart dat hij het koopaanbod accepteert. De koopovereenkomst wordt van rechtswege gesloten wanneer de verkoper de bestelde producten zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding naar de koper toestuurt of wanneer de verkoper de koper na registratie van de bestelling uitnodigt om te betalen.

  2.5. Hoewel gestreefd werd naar juistheid en volledigheid, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, drukfouten, technische of vormwijzigingen van de producten die in de webshop afgebeeld worden. Om die reden is de verkoper bevoegd om de verklaring van aanvaarding in de zin van punt 2.4 aan te vechten.

  2.6. De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen. De koper moet de tekst van de toegestuurde overeenkomst samen met de algemene voorwaarden in tekstvorm bewaren (bijvoorbeeld e-mail).

  2.7. Bestellingen zijn uitsluitend mogelijk in hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik.

  2.8. De afwikkeling van de bestelling en de betreffende communicatie gebeurt gewoonlijk per (automatisch gegenereerde) e-mail. De klant moet ervoor zorgen dat e-mails, die de verkoper of derde, bij de afwikkeling van de bestelling betrokken partijen, naar het bij de bestelling aangegeven e-mailadres versturen, ook daadwerkelijk ontvangen worden.

 • 3.1. Consumenten kunnen zich beroepen op het herroepingsrecht. Ondernemers kunnen zich niet op het herroepingsrecht beroepen.

  3.2. Verdere instructies over het herroepingsrecht vloeien voort uit de herroepingsinformatie van de verkoper.

  3.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum kort is (§ 312 g lid 2 zin 1 nr. 2 BGB) en het herroepingsrecht is uitzonderlijk van toepassing bij overeenkomsten voor een levering van verzegelde producten, die om hygiënische en gezondheidsbeschermde redenen niet geretourneerd kunnen worden, wanneer de verzegeling na levering gebroken of geopend is (§ 312 g lid 2 zin 1 nr. 3 BGB).

 • 4.1. De prijzen worden op de webshop vermeld. Tenzij anders wordt aangegeven, zijn dit eindprijzen in euro’s, inclusief het geldende en toepasbare btw-tarief. Bovendien moet de koper de afzonderlijk aangegeven verzendkosten betalen.

  4.2. De verkoper biedt de koper de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Creditcard (Visa/MasterCard),
  • SOFORT directe overschrijving,

  4.3. Bij betaling met creditcard gebeurt de betaling via de creditcarddienstverlener HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxemburg B 144133. E-mail: info@hso-services.com, bestuurder: Ir. Mirko Hüllemann, Heiko Strauß en Ramona Spies. De afschrijving van de creditcard gebeurt op het moment dat de koopovereenkomst gesloten wordt.

  4.4. Bij betaling via een SOFORT directe overschrijving moet de koper uitsluitend zijn internetbankierrekening opgeven en zijn bankgegevens (bankcode, rekeningnummer, TAN-code). Zodra de koper akkoord geeft voor betaling, wordt het bedrag van de aankoop overgeschreven. Meer informatie: www.sofort.com/ger-de.

  4.5. Voor betaling via PayPal moet er een inschrijving plaatsvinden bij de onlinedienstverlener PayPal en een PayPal-account opgegeven worden (e-mail, wachtwoord). Zodra de koper akkoord geeft voor betaling, wordt het bedrag van de aankoop bij de verkoper bijgeschreven. Meer informatie: www.paypal.com/de.

  4.6. De verkoper neemt de betalingen van de koper niet direct aan, maar maakt voor de betalingsafwikkeling gebruik van de betalingsdienstverlener Heidelberger Payment GmbH („Heidelpay“), Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland.

 • 5.1. De levertermijn is volgens de betreffende productbeschrijvingen en productpresentaties in de webshop te vinden.

  5.2. Leveringen gebeuren volgens het door de koper tijdens het bestelproces opgegeven leveringsadres. Wanneer de koper PayPal als betaalmethode gekozen heeft en tijdens het betaalproces bij PayPal een ander leveringsadres aangeeft, is het in PayPal opgegeven leveringsadres maatgevend.

  5.3. Wanneer de producten via de transporteur teruggestuurd moeten worden omdat levering niet mogelijk was, dan betaalt de klant de kosten van de mislukte verzending. Dit is niet van toepassing wanneer de klant zich geldend op zijn herroepingsrecht beroept of wanneer het feit dat de levering niet plaats heeft gevonden, de koper niet toe te rekenen was of wanneer de koper voorafgaand aan de aanvaarding van de producten verhinderd was, en de verkoper de levering binnen een redelijke termijn aangekondigd heeft.

  5.4. Het zelfstandig afhalen van de producten is om logistieke redenen niet mogelijk.

  5.5. Levering in een verpakkingsruimte is niet mogelijk.

 • De producten blijven ons eigendom totdat volledige betaling van de aankoopprijs plaatsgevonden heeft.

 • 7.1. Indien de producten gebreken vertonen, dan is er een kwaliteitsgarantievergoeding van toepassing volgens de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 BGB).

  7.2. Wij vragen de koper om de geleverde producten die zichtbare transportschade hebben bij de bezorger te reclameren en hiervan de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Verzuiming van een klacht of van informatie heeft op de wettelijke rechten van de koper geen effect.

 • 8.1. Wij zijn volledig aansprakelijk in geval van schade als gevolg van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en in geval van vorderingen overeenkomstig de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en in geval van opzettelijk of abusievelijk plichtsverzuim.

  8.2. Voor dergelijke schade zijn wij aansprakelijk, beperkt tot de vervanging van de schade die voor dergelijke overeenkomsten kenmerkend is, die een opzettelijke schending van de contractuele verplichtingen inhouden. Dat zijn verplichtingen, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maken en de contractpartij op de inhoud ervan regelmatig moet kunnen vertrouwen (kardinale wetten). In dergelijke gevallen is aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid, voor zover wettelijk toelaatbaar, uitgesloten.

  8.3. Voor zover de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten, medewerkers, vertegenwoordigers en het hulppersoneel van verkopers.

 • De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om klachten over producten en diensten die online verkocht zijn, buiten de rechtbank om op te lossen. De link naar het platform van onlinegeschillenbeslechting van de EU is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • 10.1. Voor overeenkomsten met consumenten (§ 13 BGB) is uitsluitend het recht van de Duitse Bondsrepubliek van toepassing met uitzondering van het EU-kooprecht, voor zover hem geen dwingende bepalingen van het recht van het land, waar de consument zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft (met name de wetgeving inzake consumentenbescherming) in de weg staan.

  10.2. Voor overeenkomsten met ondernemers (§ 14 BGB) is uitsluitend het recht van de Duitse Bondsrepubliek van toepassing met uitzondering van het EU-kooprecht. Voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele overeenkomsten met ondernemers is de plaats van jurisdictie waar de verkoper gevestigd is exclusief bevoegd. Voor klachten van de verkoper jegens ondernemers is elke rechterlijke autoriteit bevoegd.

Versie: Juni 2016