Herroepingsrecht

 • U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder geldige reden deze overeenkomst op te zeggen.

  De termijn voor herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde partij die niet de besteller is, de producten in ontvangst genomen heeft.

  Om een beroep op uw herroepingsrecht te doen, moet u ons (Cardioscan GmbH, Valentinskamp 30, 20355 Hamburg, tel: +49 (0)40 303 723 30, fax: +49 (0)40 303 723 50, e-mail: shop@vitelements.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw besluit, om deze overeenkomst op te zeggen. Hiertoe kunt u het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, waarvan het gebruik echter niet verplicht is.

  Ter aanvang van de herroepingstermijn is het ook voldoende om een mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.

 • Wanneer u deze overeenkomst intrekt, moeten wij u alle betalingen, die wij van uw ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, als gevolg van uw besluit om voor een andere leveringswijze te kiezen dan de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag dat uw mededeling over uw intrekking bij ons ontvangen is. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode als die u zelf bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk met u iets anders afgesproken is; in geen geval worden vanwege deze terugbetaling eindkosten aan u doorberekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer teruggekregen hebben of totdat u het bewijs overlegd heeft dat u de producten teruggestuurd heeft, afhankelijk van welke van de twee er het eerste ontvangen is.

  U moet de producten onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de intrekking heeft geïnformeerd, naar ons terugsturen of aan ons afgeven. De kennisgeving is tijdig wanneer u de producten voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen verzonden heeft.

  U moet zelf de rechtstreekse kosten voor de terugzending van de producten betalen.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verderging dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten vast te stellen.

 • Model-herroepingsformulier Wanneer u de overeenkomst wilt intrekken, vul dan dit formulier in en stuur het samen met het product via de volgende link naar ons terug:

  Herroepingsformulier

  Retourbeheer (op “Retourenabwicklung” (retourbeheer) klikken)

  Ongeopende producten betalen wij terug met aftrek van de verzendkosten voor de retournering.